probowka
logo
Home arrow Aktualności arrow Aktualności arrow Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
18.04.2024.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
Redaktor: Administrator   
12.02.2024.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r.

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7155,48 zł.


Według GUS przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7155,48 zł. A to od tej wartości uzależniona jest wysokość minimalnej pensji w ochronie zdrowia.  Zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych - od lipca 2024 r.  pensja minimalna w podziale na grupy zawodowe (współczynnik pracy) będzie wynosiła:

1 .Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją (1,45) - 10 375,446 zł brutto
2. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (1,29) - 9230,57 zł brutto
3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji (1,19) - 8515,02 zł brutto
 
              

4. Stażysta (0,95) - 6797,71 zł brutto
5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją (1,02) - 7298,59 zł brutto
6. Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód 9. medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim 1.wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (0,94) - 6726,15 zł brutto
7. pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny (0,86) - 6153,71 zł brutto
8. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (1) - 7155,48 zł brutto
9. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (0,78) - 5581,27 zł brutto
10. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego (0,65) - 4651,06 zł brutto Podwyżki powinni otrzymać zarówno pracownicy działalności podstawowej jak i pozostali, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i na kontraktach.

W przypadku innych pracowników (niewykonujących zawodów medycznych, czyli zaopatrzenia, referentów, obsługi technicznej, informatyków) ustawodawca nie określił techniki podwyższania wynagrodzenia, wprowadzając jedynie ogólną formułę, na mocy której powiązano wynagrodzenia pracowników niemedycznych ze średnim wzrostem wynagrodzenia pracowników wykonujących zawód medyczny oraz działalności podstawowej innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny w danym podmiocie leczniczym.

Wynagrodzenia są obecnie finansowane w wycenie świadczeń. Jest ona kluczowa, gdy mowa o możliwościach finansowania wynagrodzeń w podmiotach leczniczych. Wynagrodzenia pochłaniają lwią część wzrostu nakładów na ochronę zdrowia (69 proc.).

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/zdrowie/podwyzki-w-ochronie-zdrowia-od-lipca-2024-r,525386.html
 
następny artykuł »
© 2024 Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej
.