probowka
logo
Home
06.07.2022.
Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia
Redaktor: Administrator   
05.02.2022.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo z dnia 10 styczna 2022 r. dotyczącego regulacji zawartych w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych.

  

[ustawa.pdf]  

 

 
Projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych
Redaktor: Administrator   
13.01.2022.
Pismo do MZ w sprawie Projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych zamieszczonym w BIP Rządowego Centrum Legislacyjnego pod numerem UD328 mający na celu uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych , które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi w którym nie wymieniono zawodu technika analityki medycznej w celu rozwiania obaw o przyszłość naszego zawodu.
 
 
Zasady naliczania dodatku COVID-19.
Redaktor: Administrator   
30.12.2021.
Koleżanki i koledzy,
przekazuję do wiadomości kilka stanowisk Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad naliczania dodatku COVID-19. 
 
 
Obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych
Redaktor: Administrator   
30.12.2021.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 22 GRUDNIA 2021 R. WPROWADZAJĄCE OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH


                                                            Warszawa, dnia 23 grudnia 2021 r.
                                                                            Poz. 2398
                                                    ROZPORZĄDZENIMINISTRA ZDROWIA
                                                            z dnia 22 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

„Rozdział 6a
Obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych


§12a. 1. Obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają:
1) osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 5 - 8 z 135
Ostatnio dodane
Popularne
© 2022 Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej
.