probowka
logo
Home arrow Historia
06.07.2022.
Historia
Historia Związku
Redaktor: pisarz   
26.02.2008.

 

25.11.1998 r. powołanie komitetu założycielskiego w składzie: Zofia Jankowska, Halina Janiak, Ewa Marszałek, Irena Rogalska, Iwona Ekonomik, Janina Kempa;


30.12.1998 r. zarejestrowanie przez Sąd Okręgowy w Szczecinie Związku Zawodowego Techników Analityki Medycznej z siedzibą na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Arkońskiej 4; Związek zrzeszający pracowników zatrudnionych w placówkach służby zdrowia na terenie Szczecina na stanowisku technika analityki medycznej i techników chemii, także emerytów, rencistów i bezrobotnych - byłych pracowników zatrudnionych na w/w stanowiskach;


06.02.1999 r. pierwsze Walne Zebranie, na którym zostaje wybrany Zarząd; 


28.09.1999 r. rozszerzenie terytorialne i podmiotowe działalności Związku na całe województwo zachodniopomorskie. Dołączają: Kołobrzeg, Goleniów, Stargard Szczeciński, Kamień Pomorski, Police;


06.11.2001 r. zmiana nazwy na Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej; 


02.12.2003 r. - 20.03.2004 r. spotkania w Warszawie z technikami analityki z innych regionów kraju; 


01.04.2004 r. technicy analityki medycznej z woj. mazowieckiego wstępują do MZZTAM; Związek rozszerza działalność na teren całej RP;


02.04.2004 r. spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie sytuacji prawnej techników analityki i chemików zatrudnionych w laboratoriach medycznych; Przedłożenie propozycji w sprawie licencjatów dla pracujących techników;


20.04.2004 r. Walne Zebranie Delegatów,

wybór nowego Zarządu,

wprowadzenie zmian w Statucie;


22.04.2004 r. rejestracja Statutu po zmianach;


09.2004 r. technicy z Kielc wstępują do Związku;


12.2004 r. wstąpienie do MZZTAM techników z Łodzi;


01.2005 r. technicy z kolejnych placówek z woj. mazowieckiego przystępują do Związku;


02.2005 r. przystąpienie do MZZTAM techników z Gdańska;


06.2005 r. technicy analityki med. z Poznania przystępują do MZZTAM;


20.04.2013 r. Walne Zebranie Delegatów, wybór nowego Zarządu, wprowadzenie zmian w Statucie. 


08.2014r. - wstąpienie do związku NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach


10.2014 r. - technicy z Samodzielnego Publicznego ZOZ MSW w Poznaniu wstępują do MZZTAM


                - w tym samym czasie zasilają nasze szeregi technicy z Laboratorium Medyczne Sp. z o. o.

                  Dr n. med. Teresa Fryda  filia w Kup


11.2014 r. - wstąpienie techników z Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.


04.2015 r. - rozpoczęcie działalności związkowej przez techników z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu


05.2015 r. - wstąpienie techników Szpitala Mureckiego Sp. z o. o. w Katowicach


15-17.04.2016 r. Walne Zebranie Delegatów,

- rozważenie decyzji o przystąpieniu w szeregi federacji,stowarzyszenia na bazie POROZUMIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA “WROCŁAW 2015”.oraz rozważenie  dokonania zmian w statucie,

-rozważenie dokonania zmian kosmetycznych w statucie, które ułatwią pracę Zarządu.

 

Przystąpienie techników analityki medycznej :

 

04.2015 r. - z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu

07.2015 r. - ze Szpitala Miejskiego  im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o. o.  

09.2015 r. - Alab laboratoria Sp. z o. o. w Opolu

03.2016 r. - z Miejskiego Centrum Medycznego “POLESIE” w Łodzi

04.2016 r. – przystąpienie 21 osób do działającego już związku na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 


03/2017 - rozpoczęcie działalności związkowej przez techników na terenie Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy


04/2017 – powołanie Prezydium Zarządu zgodnie ze Statutem $19 pkt.4


11/2017 – zmiany w Statucie związku 


01/2018 - przystąpienie techników analityki medycznej z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busko Zdrój

12/2018 - przystąpienie techników analityki medycznej z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

          Epidemiologicznej w Rzeszowie ( oddz. laboratorium w Sanoku)

01/2019 - rozpoczęcie działalności związków przez techników w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

          Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

02/2019 - rozpoczęcie działalności związkowej przez techników z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

          w Elblągu

03/2019 - rozpoczęcie działalności związkowej przez techników na terenie Szpitala Miejskiego w 

          Rudzie Śląskiej Sp. z o. o.

04/2019 - rozpoczęcie działalności związkowej przez 24 techników na terenie Szpitala

          Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze

10/2019 - rozpoczęcie działalności związkowej w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu  

 
Ostatnio dodane
Popularne
© 2022 Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej
.